sábado, 15 de enero de 2011

Comunicado dos maoistas galegos condena represión en Túnez


Comunicado conxunto.

Dende Galiza queremos mostrar o noso apoio e solidariedade co pobo de Túnez que tomou as rúas, desafiando a criminal represión do rexemen reaccionario de Ben Ali.

O corrupto rexemen, monicreque dos imperialistas franceses, non dubidou en asasinar preto dun centenar de persoas, xovens, mulleres, sindicalistas, parados, profesores... Condenamos energicamente estes crimenes e exiguimos o inmediato fin da represión e a liberación de todos os presos políticos e particularmente do voceiro do clandestino Partido Comunista dos Obreiros de Tunez, camarada Hamma Hammami secuestrado no seu domicilio pola policia.

Exiguimos a retirada dos embaixadores dos paises da UE e a energica condena destes actos criminais.

O sangue dos fillos do pobo sinala a necesidade dunha autentica Revolución de Nova Democracia que barra o poder á burguesia reaccionaria e cre unha nova sociedade, tanto en Túnez coma nos diversos paises do Maghreb.

Viva a heroica loita do Pobo de Túnez!

No camiño da Revolución de Nova Democracia!

Galiza, xaneiro do 2011

Comite de Loita Popular "Manolo Bello"

Comité galego de apoio a guerra popular na India

Correo Vermello.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicado conjunto.

Desde Galiza queremos mostrar nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo de Túnez que ha tomado las calles, desafiando la criminal represión del régimen reaccionario de Ben Ali.

El corrupto régimen, pelele de los imperialistas franceses, no ha dudado en asesinar a cerca de un centenar de personas, jóvenes, mujeres, sindicalistas, parados, profesores... Condenamos energicamente estos crímenes y exiguimos el inmediato fin de la represión y la liberación de todos los presos políticos y particularmente del portavoz del clandestino Partido Comunista de los Obreros de Túnez, camarada Hamma Hammami secuestrado en su domicilio por la policía.

Exiguimos la retirada de los embajadores de los países de la UE y la enérgica condena de estos actos criminales.

La sangre de los hijos del pueblo señala la necesidad de una autentica Revolución de Nueva Democracia que barra el poder a la burguesía reaccionaria y cree una nueva sociedad, tanto en Túnez como en los diversos paises del Maghreb.

¡ Viva la heroica lucha del Pueblo de Túnez !

¡En el camino de la Revolución de Nueva Democracia !

Galiza, enero del 2011

Comite de Loita Popular "Manolo Bello"

Comité galego de apoio a guerra popular na India

Correo Vermello.

No hay comentarios:

Publicar un comentario